หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
วันที่ ๑๙/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๐๕๙ ครั้ง

                       ตามที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เปิดรับโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ รวมจำนวน ๕๒ โครงการ  โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมพิจารณาชี้แจง ปรับปรุงโครงการวิจัย ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้หัวหน้าโครงการสามารถส่งผู้ช่วยนักวิจัยเข้าร่วมประชุมโครงการละ ๑ ท่าน โดยแจ้งชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
 
                       อนึ่ง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดรับโครงการวิจัยเพิ่มเติม ตั้งแต่ปัดนี้ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
                        การรับสมัครโครงการวิจัยครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย (มติสภาวิชาการ) ที่กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการที่จะขอตำแหน่งวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
                         ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๒๒๖-๖๖๙๘ ภายใน ๑๑๒๑ e-mail : budrsin@mcu.ac.th 
                        ดูบัญชีรายชื่อที่เอกสารแนบ

                        แหล่งข่าว สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
                        ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์  สมจาโร  ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Name_lis_new.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕