หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"สมเด็จพระราชินี" ทรงเป็นต้นแบบหญิงไทย
วันที่ ๐๕/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๓๓๒ ครั้ง

      อธิการบดี มจร. ระบุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น ทรงมีความอ่อนโยน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

      ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้ (6 ส.ค.) ว่า จากการเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทย เรื่อง “พระพุทธศาสนากับสตรีไทยในยุคโลกาภิวัตน์” ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของสตรีที่มีต่อพระพุทธศาสนา” ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นต้นแบบสตรีไทยในหลายๆ ด้าน อีกทั้งยังทรงเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย เช่น ทรงมีความอ่อนโยน และทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันสตรีไทยนิยมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ถือว่าเป็นแรงสำคัญในการช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี

      อย่างไรก็ตามในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี ควรประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. การศึกษา ต้องเพิ่มโอกาสการศึกษาในผู้หญิง ให้ผู้หญิงสามารถจัดการศึกษา โดยมจร.ได้เปิดหลักสูตรสาวิกาสิกขาลัยขึ้นที่เสถียรธรรมสถาน เป็นสถานศึกษาของผู้หญิงไทย 2. มีระบบการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงไทย 3. จัดองค์การบริการการปกครอง สำหรับผู้หญิงไทย 4. มีกฎหมายรับรองหญิงไทยที่บวชในพระพุทธศาสนา เช่น แม่ชี ควรให้มีกฎหมายรับรองอย่างถูกต้อง

       ด้านพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. กล่าวว่า งานเสวนาทางวิชาการเนื่องในวันสตรีไทยนี้ เป็นโครงการของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทางสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกของสภาสตรีฯ ได้เห็นว่าหลักสัมมาปฏิบัติของพระพุทธศาสนาสามารถนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่จะสร้างความพอดี ก่อให้เกิดความสุขสงบในสังคมได้ จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแจ่มชัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีในองค์กรต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว สังคม และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์ 5 สิงหาคม 2552
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/24334
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕