หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครเจ้าหน้าที่คนสวน
วันที่ ๑๑/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๖๔๔ ครั้ง
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔ อัตรา ได้แก่
     ก. ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลสวนและต้นไม้ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ขึ้นไป
        - มีประสบการณ์ดูแลสวนและต้นไม้ได้เป็นอย่างดี 
        - สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้
        - สามารถเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับได้
        - สามารถออกแบบและดำเนินการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
        - เป็นฆราวาส
    ข. ตำแหน่ง คนสวน (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน ๓ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ ขึ้นไป
        - มีความรู้ความสามารถดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนได้
        - เป็นฆราวาส
 กำหนดวันรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๘ - ๑๕  สิงหาคม     เปิดรับสมัคร
- ๑๕ สิงหาคม             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๑๗ สิงหาคม (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์ **
- ๑๘ สิงหาคม          ประกาศรายชื่อผู้สอบได้และรับเอกสารรายงานตัว
 เอกสารหลักฐาน
        - หลักฐานการศึกษาที่แสดงว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่สมัครสอบ พร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง
        - บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง
        - ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง
        - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ภาพสี)
        - หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมรับรองลำเนาถูกต้อง

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒ ชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕