หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
กองทะเบียนขยายการใช้งานระบบทะเบียนนิสิตส่วนภูมิภาค
วันที่ ๑๑/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๖๔๓๒ ครั้ง
                 กองทะเบียนและวัดผล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนนิสิต ตามแผนพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยได้นิมนต์/เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบทะเบียนนิสิตจากส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบ สาวิกาสิกขาลัย
                  โดยมีวัตถุประสงค์ 
                  ๑.  เพื่ออบรมการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต 
                  ๒. เพื่อกรอกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลระบบทะเบียนนิสิต 
                  ๓. เพื่อหารือพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตไปแนวทางเดียวกัน

                  อนึ่ง ขอให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบ สาวิกาสิกขาลัย ที่ได้รับเชิญ ให้เอาเอกสารประวัตินิสิต เช่น ใบสมัคร ทะเบียนประวัตินิสิต มาด้วย

                  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและวัดผล โทร ๐๒-๒๒๑๘๘๙๑, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๕, ๘๐๖๒,๘๐๖๓ ในวัน เวลา ทำการมหาวิทยาลัย
 แหล่งข่าว กองทะเบียนและวัดผล


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕