หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มอบวิทยาลัยศรีโสภณเป็นทรัพย์สินของ มจร
วันที่ ๑๕/๐๘/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๕๐๑๑ ครั้ง

     มหาจุฬาฯ วข.นครศรีธรรมราช: เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหารจากส่วนกลาง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบถวายทรัพย์สินของวิทยาลัยศรีโสภณ จาก ดร.นนทพร โสภณ ผู้ถือใบอนุญาตและเจ้าของวิทยาลัยศรีโสภรณพร้อมด้วยญาติๆ ในตระกูลโสภณ ถวาย โดยมีพระสมุห์นิกร  อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดเตาปูน เจ้าคณะตำบลศาลามีชัยและนายกองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งทรัพย์สินที่ถวาย ประกอบด้วย อาคารเรียนพร้อมด้วยครุภัณฑ์การศึกษา อาคารหอพัก โรงอาหาร เครื่องเบญจรงค์ พระพุทธรูป เครื่องประดับลายครามและอื่นๆ พร้อมที่ดินจำนวน ๔๘ ไร่เศษ ให้เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่ง ดร.นนทพร โสภณ ผู้ถือใบอนุญาตและเจ้าของวิทยาลัยศรีโสภรณกล่าวว่า    "วิทยาลัยศรีโสภณเป็นสมบัติของตระกูลที่บิดามารดาคือ พ่อท่านศึกษาเกษมและคุณแม่สุวารี โสภรณ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมีความปรา๔นาที่จะยกฐานะจากวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ทายาทของตระกูลทั้งหมด จึงน้อมถวายให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อจัดการเรียนการสอนตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป"
      ด้าน พระเทพปัญญาเมธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวว่า "ในระหว่างที่ดำเนินการโอนทรัพย์สิน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้เข้าใช้พื้นที่เพื่อจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่างๆ เพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และกำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อรองรับการโอนทรัพย์สินของวิทยาลัยศรีโสภณให้เป็นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช"
     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ทางตระกูลโสภณ ได้มอบถวายทรัพย์สินให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตระกูล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ทางตระกูลคาดหวัง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมที่จะพัฒนาอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มอบนี้ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางพระพุทธศาสนาต่อไป"
        ชมประมวลภาพพิธีมอบได้ที่ http://gallery.mcu.ac.th/view_album.php?set_albumName=album171

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ภาพ/ข่าวเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : nakornsridhammaraj.pdf
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕