หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร อยุธยา : โหนดแกนหลักเครือข่ายการศึกษาประเทศไทยทั้งระบบ
วันที่ ๑๒/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๗๓๕๓ ครั้ง
              เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  พระมหาศรีทนต์  สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ” สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีผู้บริหารจาก ๑๑๐ มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม

              ที่ประชุมได้หารือความพร้อมการพัฒนามหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นโหนดแกนหลักการเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยทั้งระบบ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet, สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้จากการเป็นโหนดแกนหลักการเชื่อมต่อครั้งนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการการสอน การค้นคว้าวิจัย การบริการ การเผยแผ่ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการ การเรียนทางไกล ที่เอื้อต่อการศึกษาทั้งระบบ สนองนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ โดยทางมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมเรื่องห้อง Server, บุคลากรดูแลระบบ โดยผู้แทนมหาวิทยาลัยได้แจ้งข่าวมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และที่ประชุมรับทราบและจะเร่งดำเนินการสร้างโหนดแกนหลักที่มจร อยุธยา ให้ทันการประชุมในเดือนพฤษภาคมอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัยและ สกอ. 

              "การดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาทั้งระบบของ สกอ. มีแผนดำเนินการ ๓ ปี ถือเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยที่จะปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายมหาจุฬาฯ ทั้งระบบ หากไม่ดำเนินการครั้งนี้ จะเสียโอกาสในการสร้างเครือข่ายการศึกษาสงฆ์ที่มุ้งเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาโลก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีโหนด UniNet ความเร็ว ๑๕๕ MBps สองแห่งคือ มจร วัดมหาธาตุ และ มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทาง UniNet เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการออกอินเตอร์เน็ต ส่วนที่ มจร อยุธยา จะเป็นโหนดแกนหลักของมหาวิทยาลัย  ในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยมวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ สถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย"
              ดูรายละเอียดโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ http://sp2.uni.net.th, http://www.uni.net.th
              ข่าวโดย ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://sp2.uni.net.th
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พระพรหมบัณฑิต ผู้แทนมหาเถรสมาคม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อนัมมนิกายจากประเทศไทยได้เยี่ยมชมวัดและสถานที่สำคัญในกรุงฮานอย  
  เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก  
  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ และพิธีวางศิลาฤกษ์กุฎิเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  
  เปิดมุมมอง 'พระนิสิตต่างชาติ' ที่มีต่อมหาจุฬาฯ  
  มหาจุฬาพร้อมทะยานสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพุทธโลก  
  พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "บทบาทศาสนาในการป้องกันการทุจริต" แก่ข้าราชการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕