หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร เข้าร่วมประชุมผู้นำศาสนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(Climate Chang)
วันที่ ๑๘/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๑๖๐ ครั้ง

     เมืองโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก: เมื่อวันที่ 9 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำศาสนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ World Spiritual Leaders Gather for the COP15 – The United Nations Climate Change Conference in Copenhagen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม สหประชาชาติ ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 (The Fifteenth session of the Conference of the Parties : COP 15) และ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 (The Fifth session of the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol : CMP 5) ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก จัดโดย The Global Peace Initiative of Women (GPIW) จากผลของการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้นำศาสนาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิของโลก ต่างมีมติเห็นชอบให้ตั้งองค์กรผู้นำศาสนาโลกว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (World Spiritual Leaders Forum for Climate Change) และให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นประธานองค์กรดังกล่าว ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรก ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมกันนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ได้เป็นวิทยากรอภิปราย 3 เรื่อง คือ
     1. เรื่อง “Spiritual  Perspectives  on Climate Change” 2. รื่อง “Transforming Our Worldview:  Meeting the Climate Change Challenge”  และ 3. เรื่อง “The Inner Dimensions of Climate Change” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในเรื่อง Climate Change และผู้นำศาสนาจาก 7 ประเทศ    
      หลังจากนั้น อธิการบดี มจร ได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสำคัญ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-18 ธันวาคม 2552 นอกจากจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ที่จะมีทั้งเจ้าหน้ายูเอ็น เจ้าหน้าที่รัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญและนักเคลื่อนไหวเข้าร่วมงานราว 1.5 หมื่นคน รวมถึงประมุขและผู้นำรัฐบาลกว่า 100 ประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีของไทยที่จะเข้าร่วมในช่วง 1 หรือ 2 วันสุดท้ายของการประชุมแล้ว ประเด็นสำคัญก็คือมีการตั้งความคาดหวังว่าการประชุมนี้จะนำไปสู่การเจรจาอย่างจริงจังในปีหน้า จนได้สนธิสัญญาฉบับสมบูรณ์ที่จะมีผลบังคับใช้ได้ทันทีพิธีสารเกียวโตหมดอายุลง
       พระธรรมโกศาจารย์ ได้ชมนิทรรศการ และพบปะกับบุคคลผู้มีบาทบทสำคัญในการทำงานด้าน Climate Change โดยเฉพาะเรื่องโลกร้อน  และได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจากประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ และได้เข้าฟังการประชุม COP-15 ณ ห้องประชุมใหญ่ Plenary Karen Blixen เป็นการประชุมผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ต่อจากปฏิญญาโตเกียว ซึ่งเป็นการเตรียมการให้ผู้นำ ๑๙๖ ประเทศมาร่วมกับพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นพบกับบุคคลผู้มีบาทบทสำคัญที่ทำงานด้าน Climate Change   ศูนย์ประชุมแห่งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม จำนวน 30,000 คน แต่เข้าร่วมประชุมได้ในคราวเดียวกันเพียง 15,000 คน :ซึ่งนับเป็นบทบาทสำคัญด้านผู้นำศาสนาที่มีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 15" หรือ COP-15 เป็นองค์กรสูงสุดตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ UNFCCC ซึ่งในการประชุม COP-3 ในปี 2540 ได้มีการยอมรับพิธีสารเกียวโตซึ่งให้ประเทศพัฒนาแล้วลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 5 ของการปลดปล่อยใน พ.ศ. 2533 (1990) ภายใน พ.ศ. 2551-2555 (2008-2012) โดยสามารถลด ฯ ภายนอกประเทศได้ และประเทศกำลังพัฒนาแล้วให้ร่วมมือได้ภายใต้โครงการ กลไกการพัฒนาที่สะอาด หรือ CDM ซึ่งจะหมดอายุลงในปี 2555
       ก่อนเดินทางกลับ ท่านอธิการบดีพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดไทยในเดนมาร์ก เพื่อตรวจงานและให้กำลังใจแก่พระธรรมทูตและพบปะคณะศรัทธาของวัด

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ /ข้อมุล
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร ข่าว/ภาพ

 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕