หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พระธรรมโกศาจารย์ : เตรียมตีพิมพ์พระไตรปิฏกและคำสอนนักปราชญ์แจกในโรงแรมทั่วโลก
วันที่ ๑๙/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๘๙๒๓ ครั้ง
  เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์,ราชบัณฑิต,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เจ้าคณะภาค ๒, ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ได้ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลครั้งแรก โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

         ที่ประชุมมีมติให้รวบรวมพระไตรปิฏกฉบับต่างๆ และรวบรวมงานเขียนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือแจกฟรีให้กับโรงแรมทั่วโลก ตามข้อตกลงชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อปีที่ผ่านมา   

         พระธรรมโกศาจารย์ กล่าวว่า "โครงการจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากล เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาสู่สาธารณชน สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันล้ำค่าของพุทธศาสนาเถรวาท มหาญาณ วัชระญาณ และยังป็นการตอบสนองความต้องการของสังคม เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการเสนอคำสอนของระหว่างนิกายเถรวาท มหาญาณ และวัชระญาณ ที่สำคัญเพื่อให้ผู้ใช้โรงแรมได้มีโอกาเข้าถึงธรรมะ"

         คณะกรรมการประกอบด้วย พระธรรมาโกศาจารย์, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระดร. คำหมาย ธัมมะสามิ, มหาวิทยาลัยออคซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ, พระ ดร. ติท นัท ตือ, รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงฆ์ ประเทศเวียดนาม, ดร. ภิกษุณี ยี่ฟา, วัด ฝอ กวาง ซาน, นิวยอร์ก, ประเทศสหรัฐอเมริกา,พระพอน ลพ รินปอเช่ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ดร. อิกิล โลเต้, ประเทศนอร์เวย์,พระดร. ศาสตราจารย์ จิงวอล ลี มหาวิทยาลัยดองกุก ประเทศเกาหลี, พระเชาชู สมาคมพุทธศาสนา ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา, ดร.โสมารัตเน มหาวิทยาลัยเปราเตนิยะ ประเทศศรีลังกา, พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และพระศรีธวัชเมธี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 แหล่งข่าว สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ
 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕