หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีปีการศึกษา 2553
วันที่ ๒๘/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๑๑๐๑๕ ครั้ง

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553

กำหนดการวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขายใบสมัคร 1 มกราคม ถึง 23 เมษายน 2553
1. ฝ่ายธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ โทร 02-623-6325
2. ฝ่ายธรรมวิจัย วังน้อย อยุธยา โทร 035-248-316
3. กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ โทร 02-221-8891
4. กองทะเบียนและวัดผล วัดศรีสุดาราม โทร 02-882-3155 ต่อ 2109
5. กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย อยุธยา โทร 035-248-062

รับสมัคร 2 มีนาคม ถึง 23 เมษายน 2553
1. กองทะเบียนและวัดผล วัดมหาธาตุ โทร 02-221-8891
2. กองทะเบียนและวัดผล วัดศรีสุดาราม โทร 02-882-3155 ต่อ 2109
3. กองทะเบียนและวัดผล วังน้อย อยุธยา โทร 035-248-062

การสอบคัดเลือก
วันที่ 26  เมษายน 2553 สอบวิชา พระพุทธศาสนา และความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ 27 เมษายน 2553 สอบวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 30 เมษายน 2553 ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันที่ 3  พฤษภาคม 2553 สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ประกาศผลสอบคัดเลือก

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสำหรับพระภิกษุสามเณร
คณะพุทธศาสตร์   ทุกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์       ทุกสาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
คณะสังคมศาสตร์  ทุกสาขาวิชา

คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสำหรับคฤหัสถ์ และแม่ชี
คณะพุทธศาสตร์   -สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ปรัชญา,พระอภิธรรม
คณะครุศาสตร์       -สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ,จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว
คณะมนุษยศาสตร์ -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ, พุทธจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์  -สาขาวิชาการปกครอง,การบริหารรัฐกิจ,เศรษฐศาสตร์,สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  http://www.mcu.ac.th/site/in_tech.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์
กองทะเบียนวัดมหาธาตุ 02-221-8891
กองทะเบียนวัดศรีสุดาราม 02-882-3155 ต่อ 2109
กองทะเบียนวังน้อย อยุธยา 035-248-062

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างข่าวนี้เอกสารประกอบ

เว็บไซต์อ้างอิง
ไฟล์แนบ : register2553.doc   Web Link : http://www.mcu.ac.th/site/in_tech.php
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕