หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมงานศิษย์สัมพันธ์วันปีใหม่บัณฑิตวิทยาลัย ๑๗ มค.๕๓
วันที่ ๓๐/๑๒/๒๐๐๙ เข้าชม : ๙๒๘๕ ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานศิษย์สัมพันธ์วันปีใหม่ ปี ๒๕๕๓ ในวันอาทิตย์ที่  ๑๗ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศูนย์วัดศรีสุดาวรวิหาร  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

           กิจกรรมกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์,พิธีทอดผ้าป่าสามัคครีตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พรปีใหญ่จากใจพี่สู่น้อง การจับสลากของขวัญ และปาฐกถาเรื่อง "ธรรมะวันปีใหม่"โดยศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
           ในโอกาสนี้ จึงขอกราบอาราธนาและเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์-นิสิตทุกรุ่น ทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมพบปะ ร่วมงานตามกำหนดการดังนี้ 
           เวลา ๐๘.๓๐ น.-ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิษย์บัณฑิตวิทยาลัย ลงทะเบียน และพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมศูนย์วัดศรีสุดาวรวิหาร  นำของขวัญลงทะเบียน 
           เวลา ๐๙.๐๐ น.- พระศรีสิทธิมุนี  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ถวายรายงาน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ “ธรรมะวันปีใหม่” 
           เวลา ๐๙.๕๙ น.- พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
           เวลา ๑๑.๐๐ น.- ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ พระนิสิต และเชิญร่วมรับประทานอาหาร 
           เวลา ๑๒.๓๐ น.- พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคีจัดตั้งกองทุน “เพื่อการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย” 
           เวลา ๑๓.๓๐ น.- กิจกรรม “พรปีใหม่ จากใจพี่สู่น้อง”ตัวแทนนิสิตทุกรุ่น ทุกสาขา ทุกชั้นปี ร่วมพบปะ
           เวลา ๑๔.๓๐ น. - จับสลากของขวัญ    เสร็จพิธี 

           ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย ๐๒-๒๒๒-๐๖๘๐

           แหล่งข่าว บัณฑิตวิทยาลัย
           ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Happy New Year Graduate01.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕