หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อาทิตย์ที่ ๒๔ ม.ค.๕๓ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนกองทุนสถาบันภาษา
วันที่ ๐๔/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๕๖๐ ครั้ง
ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา สถาบันภาษา ห้อง ดี400 อาคารเรียนรวม โดยมีพระธรรมโกศาจารย์,ศ.ดร.,ราชบัณฑิตกิตตมศักดิ์,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เจ้าคณะภาค ๒,เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายแพทย์รัสมี - ดร.คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร พระธรรมทูตในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อให้สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
                    ตามกำหนดการดังนี้
                    เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
                    เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดสถาบันภาษา โดยพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี 
                    เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
                    เวลา ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ รับพระทานอาหารกลางวันพร้อมกัน เสร็จพิธี

                    ทางมหาวิทยาลัยมีรถบริการรับ-ส่งฟรี ขึ้นรถข้างตึกมหาธาตุ ถนนมหาราช ฝั่งท่าพระจันทร์ เวลา ๐๗.๐๐ น. 
  
                    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันภาษา โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘-๙ มือถือ ๐๘๑-๔๘๐-๓๓๗๔


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : AW_Card_LIMCU_in.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕