หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร : รับสมัครอาสาสมัครช่วยงานวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๓
วันที่ ๐๗/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๗๕๘ ครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ณ มจร วังน้อย :พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

            ในปี ๒๕๕๓ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกณราชวิทยาลัย โดยพระธรรมโกศาจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.,อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีนโยบายให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสารในการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น การส่งบทความทางวิชาการ การส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระบบที่พัก ระบบสมาชิก ตารางเที่ยวบิน เชื่อมโยมระบบบริหารจัดการเป็นระบบเดียวกัน ที่มีความถูกต้อง เม้นยำ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์  โดยทางมูลนิธิทุนเล่าเรียนหลวงได้ส่ง นาวาตรีเกริก ตั้งสง่า ช่วยงานในการประชุมครั้งนี้ด้วย

             การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลสหประชาชาติ ในปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ หรือ มจร ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและมหาเถรสมาคมเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ นักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมประชุมกว่า ๘๐ ประเทศ/เมือง กำหนดพิธีเปิดและสัมมนาทางวิชาการ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพิธีปิด ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส นักวิชาการรุ่นใหม่ กล่าวว่า "ในเดือนมกราคม จะมีการรับสมัครอาสาสมัครที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษารัสเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาสิงหล ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาอื่นๆ เพื่อทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยงานดังกล่าว อาสาสมัครจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพจากโปรดิวเซอร์ระดับประเทศ, เครื่องแบบ, วุฒิบัตร อาหาร ที่พักฟรี  และการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเป็นเวลา ๓ เดือน ซึ่งรับจำนวนจำกัด โดยคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสมัครได้ที่ สำนักงาน IABU"
             รีบดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ไฟแนบ ตัดสินใจสมัครทันที รับจำนวนจำกัด
             ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ ๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๓๘-๐๙๘-๙, ๐๒-๒๒๖-๖๐๒๗ ต่อ ๘๐๙๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ทุกวัน 
            
             ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.  


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : Liaison_applicationForm.doc
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕