หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (๘-๑๐ มค.๕๓)
วันที่ ๐๖/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๙๙๔ ครั้ง

ในวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ จากหอประชุมใหญ่ โซน เอ อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางเว็บไซต์ www.mcu.ac.th ในวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ดำเนินการถ่ายทอดสดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ และส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร

 การประชุมสัมมนาเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ เพื่อเปิดโอกาสนี้คณาจารย์มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเสนอตีแผ่ผลงานวิจัย/งานวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ กว่า ๑๘ ประเทศ ในวันแรก (๘ มค) เป็นพิธีเปิด วันที่ ๒ (๙ มค.) มีการนำเสนอผลงานเป็นภาษาบาลี วันที่ ๓ นำเสนอผลงานต่อเนื่อง ซึ่งเป็นนิมิตใหม่ของการสัมมนาทางวิชาการที่มีการนำภาษาบาลี ซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ดีการนำเสนอผลงานครั้งนี้ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ ซึ่งในปี ๒๕๕๓ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ เสนอผลงานเป็นจำนวนมาก
 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘,๐๒-๖๒๓-๕๓๖๙, ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ สถาบันวิจัยพุทธศาสนา

 ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวนการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : resaeardthai.jpg
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕