หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาฯ จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก
วันที่ ๐๙/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๒๓๘ ครั้ง

มหาจุฬาฯ อยุธยา :๘ มกราคม ๒๕๕๓:พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรร่วมประกอบด้วย กองธรรามสนามหลวง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สภาวิจัยแห่งชาติ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด 

การประชุมสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๒ หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้จัดมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา ในการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งนี้ มีนักวิจัยทั้งจากในประเทศและประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วมสัมมนากว่า ๔๐๐ รูป/คน จาก ๒๑ ประเทศ  อธิการบดี มจร กล่าวในการเปิดการสัมมนาว่า “นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรร่วมมือได้จัดสัมมนาเช่นนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว ถือเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัย ได้เป็นผู้นำในการจัดสัมมนาวิชาการทางพระพุทธศาสนามาหลายปีจนเป็นที่รู้จักในวงการพระพุทธศาสนาทั่วโลก การวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับชาวโลก เป็นการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีหลักเกณฑ์ มีอีกหลายประเด็นที่อยากให้ทำการวิจัยให้มากขึ้นโดยทำงานร่วมกับสภาวิสาขบูชาโลกและสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก หวังว่า ว่าผลการสัมมนาครั้งนี้ จะนำไปสู่การนำผลงานการวิจัยทางพระพุทธศาสนาออกเผยแพร่แก่ทั่วโลกและมีการทำงานร่วมกันผ่านงานวิจัยมากขึ้น”
       ด้าน พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๓ นอกจากการเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษ-ภาษาไทยและอื่น ๆ แล้ว ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๓ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้วิจัยและนักวิชาการได้นำเสนอผลงานด้วยภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาจารึกคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทด้วย ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้ หรือติดตามชมทางเวบไซค์ ที่ www.mcu.ac.th   หรือที่ www.mcuchannel.com”

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร
ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕