หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเยี่ยมชมหน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๖/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๘๒๒ ครั้ง

        เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เดินทางไปประชุมงาน WUNCA21 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และได้เดินทางไปเยี่ยมหน่วยวิทยบริการจังหวัดจันทบุรี (สังกัดส่วนกลาง) วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

        หน่วยวิทยบริการฯ จังหวัดจันทบุรี มีพระเทพจันทมุนี เป็นประธานบริหารฯ สังกัดคณะสังคมศาสตร์  ตั้งอยู่ในวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส.) มีพระสังฆาธิการกำลังศึกษา จำนวน ๔๒ รูป และเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการเชิงพุทธ มีพระนิสิต จำนวน ๓๙ รูป

        ซึ่งการตรวจเยี่ยมเบื้องต้น พระนิสิตมีอินเตอร์เน็ตใช้งาน และพระนิสิตส่วนใหญ่มีโน๊ตบุ๊คส่วนตัวใช้  สิ่งที่ควรจะปรับปรุงคือจำนวนหนังสือห้องสมุดซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยมาก ด้านอาคารสถานที่มีความพร้อมสูง และได้รับความร่วมมือจากพระเถระผู้ใหญ่ พระสังฆาธิการในเขตปกครองในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

         ปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัครพระสังฆาธิการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปปส.) และหลักสูตรการบริหารเชิงพุทธ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๓๙-๓๔๐-๒๔๑,๐๘๑-๔๖๕-๗๓๔๖

         ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕