หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ยกย่อง "ในหลวง" ทรงเชิดชูภาษาบาลี
วันที่ ๑๘/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๘๓๙ ครั้ง

       21ชาติชื่นชม "ไทย" รักษาภาษาบาลี ยึดพุทธพจน์เข้มแข็ง เนื่องด้วย ในหลวง ทรงให้การอุปถัมภ์ และสนับสนุน ขณะ พระเทพฯ ทรงห่วงเทศน์มหาชาติจะสูญหาย...

       พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) ผช.เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะ ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า สถาบัน จัดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีนักวิจัยทั้งฝ่ายเถรวาท มหายานและวัชรยานจาก 21 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 400 รูป/คน โดยนักวิจัยได้แสดงความเป็นห่วงว่าการสื่อสารภาษาบาลีของชาวพุทธกำลังถูกท้าทายจากวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขณะเดียวกันการสื่อสารด้วยภาษาบาลีระหว่างชาวพุทธก็ลดน้อยลง มีแต่การใช้ภาษาบาลีในการสวดมนต์เท่านั้น ดังนั้น จึงมีการเสนอให้คณะสงฆ์จากประเทศไทย ศรีลังกาและพม่า ร่วมกันทำวิจัยว่าจะหาวิธีการใดให้มีการใช้การสื่อสารภาษาบาลีในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น  และที่สำคัญต้องให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางสังคม โดยเฉพาะการนเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ให้กับชาวโลก

       ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ยังยกย่องประเทศไทยว่า มีความเข้มแข็งในการใช้และรักษาภาษาบาลีอย่างถูกต้องตามพุทธพจน์มากที่สุดในโลก ทั้งนี้ เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้การอุปถัมภ์และสนับสนุน ขณะที่ประชาชนในประเทศ ก็ให้ความศรัทธาและสนับสนุนในทุกด้าน นอกจากนี้ คณะสงฆ์ไทยยังมีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนและการสอบภาษาบาลีอย่างเข้มแข็งด้วย

       ด้านนายมนัส ภาคภูมิ รองประธานฝ่ายเลขานุการร่วมบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือเพื่อพระพุทธศาสนาของ 7 องค์กรพระพุทธศาสนา เปิดเผยว่า ขณะนี้ 7 องค์กรพระพุทธศาสนา จะจัดการบันทึกเสียงพระสงฆ์ที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติเก็บไว้ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความเป็นห่วงว่าการเทศน์มหาชาติจะสูญหาย ขณะที่ ปัจจุบันมีพระสงฆ์ที่สามารถเทศน์มหาชาติได้น้อยลง โดยจะคัดเลือกพระสงฆ์ ที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ นำมาบันทึกเพื่อนำไปเผยแพร่และเก็บไว้ให้กับพระสงฆ์ที่มีความสนใจไว้ศึกษาแนวทางในการเทศน์มหาชาติด้วย.
ที่มา:หนังสือพิมพ์ทยรัฐ 13 มกราคม 2553
สืบค้น:ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผเว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/58456
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕