หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๐/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๗๘๒ ครั้ง
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทาลัย จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่
กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี  
    -  
นักวิชาการศึกษา  จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
        - สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้เป็นอย่างดี
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
        - เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
        - มีความเชี่ยวชาญระบบปฏิบัติการ Free BSD, Linux, MS Windows และมีความเชี่ยวชาญ TCP/IP,Router,Switch และWireless
        - มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า ๒ ปี
        - เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๑๘ - ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
                   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
เปิดรับสมัคร
- ๑  กุมภาพันธ์      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๒ กุมภาพันธ์          เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐น. สอบข้อเขียน
- ๕ กุมภาพันธ์         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์    (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์**

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


เอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : b8_Job_MCU.pdf
แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕