หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มจร.จัดครุฐานียบูชา
วันที่ ๒๐/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๘๓๔ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓  เวลา ๑๗.๓๐ น. ในโอกาสวันครู  เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  นำโดยพระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร มจร. พร้อมทั้งผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕ รูป/คน ได้ร่วมแสดงครุฐานียบูชาต่อพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน  จังหวัดนครปฐม 
            เพื่อเป็นการแสดงซึ่งความเคารพบูชาในบุคคลที่ควรบูชา  ในฐานะที่พระเดชพระคุณท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้สร้างชื่อเสียง  สร้างผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดงานครุฐานียบูชา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข่าว  : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  มจร.
วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๓


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕