หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครอาจารย์ สังกัดโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
วันที่ ๒๐/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๐๕๕ ครั้ง

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
        - สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point ได้เป็นอย่างดี
        - มีประสบการณ์และชำนาญด้านการสอนวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปี
        - มีความรู้ความสามารถในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
        - เป็นบรรพชิต จำนวน ๑ อัตรา
 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒๑ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓     เปิดรับสมัคร
- ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
         
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐น. สอบข้อเขียน
- ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
         
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๑๕ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์/สาธิตการสอน **

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยาเอกสารประกอบ
ไฟล์แนบ : b8_Job1_MCU.pdf
แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕