หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
สะกิดม.สงฆ์เรียกศีลธรรมคืนสังคม
วันที่ ๒๒/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๕๒๒ ครั้ง

       รมว.ศึกษาธิการ ระบุจะสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นพิเศษ ให้ทัดเทียม มหาวิทยาลัยหลักในกทม. พร้อมฝากส่งเสริมศีลธรรมสู่สังคม... 

       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางไปกราบนมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยนายชินวรณ์กล่าวว่า มากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์เพื่อขอพรและถือว่าเป็นมงคล ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ และต้องรับผิดชอบในงานด้านการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ หลักคิดเบื้องต้นจะทำการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 โดยการดึงบ้าน วัด และโรงเรียนเข้ามาร่วมกัน ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์อยากให้สนับสนุนโครงการโรงเรียนในพระราชดำริ โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนชนกลุ่มน้อยต่างๆ พร้อมกันนี้ยังฝากให้ดูแลโรงเรียนการกุศลของวัด ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้รัฐบาลจะจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค แต่โรงเรียนชายขอบ โรงเรียนในพระราชดำริยังมีความขาดแคลน ดังนั้น รัฐบาลต้องสนับสนุนและต้องดูแลเป็นพิเศษด้วย 

      รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระภิกษุสงฆ์ได้บวชเรียนและเรียนสายสามัญควบคู่ไปด้วย รวมทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะที่ตนมีส่วนในการยกร่างกฎหมายก็จะเดินหน้าต่อไป โดยเน้นจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรม โดยเฉพาะในส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ตนจะสนับสนุนเป็นพิเศษ ในการยกระดับวิทยาเขตต่างๆให้มีคุณภาพทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยหลักในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ อยากเห็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ได้ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งควรมีส่วนส่งเสริมเพื่อเรียกศีลธรรมคืนกลับมาสู่สังคม ซึ่งการมีคุณธรรม จริยธรรมจะเป็นธงนำในการปฏิรูปการศึกษา.


ที่มา;ไทยรัฐออนไลน์ 22 มกราคม 2553
สืบค้น; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.thairath.co.th/content/edu/60350
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕