หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
"ชินวรณ์"คิดฟื้นบทบาทบ้าน-วัด-โรงเรียน พร้อมหนุนม.สงฆ์ทำวิจัยความรู้คุณธรรม
วันที่ ๒๒/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๔๐๖ ครั้ง

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ม.ค. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เข้านมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ในฐานะประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ โดยนายชินวรณ์ กล่าวว่า การได้เข้านมัสการสมเด็จพระพุฒาจารย์ ถือว่าเป็นมงคลในฐานะที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักคิดในเบื้องต้นของตนอยู่แล้ว ที่จะทำการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยการดึงบ้าน วัด และโรงเรียนมาร่วมกัน โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ให้พรและขอให้สนับสนุนโครงการโรงเรียนตามพระราชดำริ โครงการโรงเรียนที่มีชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ ด้วย ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ก็สนับสนุนอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังได้ฝากให้ดูแลโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด และโรงเรียนราชวินิต จังหวัดลพบุรี รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับภิกษุสามเณรที่จะได้ทั้งบวชเรียนและได้เรียนสายสามัญไปพร้อมกัน     
    
      “การได้รับพรจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ครั้งนี้ นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งและยังเป็นกำลังใจให้ผมเดินหน้าจัดการศึกษาควบคู่กับคุณธรรมต่อไปด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับเรื่องที่ท่านฝากให้ผมดูแลนั้นผมพร้อมจะดำเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งผมได้แถลงนโยบายไปแล้ว ส่วนเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาผมก็ให้นโยบายในภาพรวมไปแล้วเช่นกันว่า จะต้องยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วให้ขึ้นเป็นระดับ เวิลด์ คลาส ซึ่งได้มอบ ให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปพิจารณาว่าจะมีความพร้อมกี่มหาวิทยาลัย เพื่อให้ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทอดทิ้งมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมการรองรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง ที่ผมพร้อมจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องของวิทยาเขตต่าง ๆ ที่จะต้องยกระดับคุณภาพให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยหลัก ดังนั้นหากมีโอกาสผมก็จะขอไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องให้การสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมอีก” รมว.ศึกษาธิการกล่าว
   
นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ตนอยากให้มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ได้ทำการวิจัยองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและศีลธรรมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะมหาวิทยาลัยสงฆ์ควรได้มีส่วนในการส่งเสริม เพื่อเรียกศีลธรรมกลับมา บริบทของสังคมไทยต้องกลับมาสู่การมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตนจะใช้การศึกษาเป็นธงนำในเรื่องนี้ด้วย.

ที่มา; หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2553
สืบค้น; ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=44247เว็บไซต์อ้างอิง
  Web Link : http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=44247
แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕