หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งการปิดปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
วันที่ ๒๕/๐๑/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๖๔๔ ครั้ง

 ด้วยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการเปลี่ยน Server โดยการโอนถ่ายข้อมูลจาก Server เก่า ไปยัง Server ใหม่ ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย รวมเวลา ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ที่ Link ผ่านหน้าเว็บหลักของมหาวิทยาลัยไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยังใช้งานได้ตามปกติ ยกเว้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
                    ซึ่งการเปลี่ยน Server ครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว แต่ทางส่วนงานไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยน Server ได้เนื่องจากไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสม
 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ กรุณาติดต่อ พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๐๘๙-๒๐๓-๓๙๗๕ ได้ตลอดเวลา

 ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
  คณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา  
  สนช.คลอดแล้ว!พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  
  ฆาตกรรมสันติภาพ!!!พระครูประโชติรัตนานุรักษ์  
  โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเดินธุดงค์ - ธรรมยาตราหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕