หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
วันที่ ๑๕/๐๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๑๔๓ ครั้ง

       มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัด ภาควิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาปริญญาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
        - มีผู้มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ 
        - สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, MS Excel, และ MS  Power Point   ได้ดี
        - มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า ๑ ปี
        - เป็นบรรพชิต หรือ คฤหัสถ์ จำนวน ๑ อัตรา
 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๒๖ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓     เปิดรับสมัคร
- ๑๖ กุมภาพันธ์            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๑๗ กุมภาพันธ์
         
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐น. สอบข้อเขียน
- ๑๘ กุมภาพันธ์          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๑๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์    (เวลา ๑๓.๐๐ น.) สอบสัมภาษณ์/สาธิตการสอน **

คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด

*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕