หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันที่ ๑๖/๐๒/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๗๘๗ ครั้ง

             มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  
    -  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
คุณสมบัติ
        - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทไม่จำกัดสาขาวิชา
        - มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel และ MS Power Point, MS Access, และ MS Publisher ได้เป็นอย่างดี
        - มีความรู้ความสามารถด้านเอกสาร
        - เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์

 กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก
- ๑๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
                   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
เปิดรับสมัคร
- ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ *       
- ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓          
                    -
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. สอบข้อเขียน
                   
- เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๗.๓๐ น. สอบภาคปฏิบัติ
- ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**
- ๙ - ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  (เวลา ๑๓.๓๐ น.) สอบสัมภาษณ์**

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้


*    ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒  อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย
**  ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ
*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา


แหล่งข่าว : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕