หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
รับสมัครผู้เข้าอบรม ผู้ตรวจรายงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
วันที่ ๒๔/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๔๗๒ ครั้ง

 

               
            ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จะจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจงานวิจัยพระพุทธศาสนา”  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยผู้สมัครจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑.      เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒.    อาจารย์พิเศษ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะใดคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย
๓.     วุฒิการศึกษา
-          ปริญญาโทและมีตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือ
-          ปริญญาโทและจบเปรียญธรรม ๖ ประโยคขึ้นไป หรือ
-          ปริญญาเอก (หลักสูตรวิทยานิพนธ์)
๔.     เป็นผู้บริหาร 
-          รองอธิการบดี
-          คณบดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือเทียบเท่า


 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับสมัครนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ
 
                ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มีความประสงค์ที่จะรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ประจำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จำนวน ๒ รูป มีคุณสมบัติ ดังนี้ :-
๑.      เป็นพระภิกษุ
๒.    เปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป
๓.     มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
-          การเข้าค่ายคุณธรรม
-          การสอนในสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 
 
 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย  
 
                ด้วยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร มีความประสงค์ที่จะรับสมัครลูกจ้างโครงการวิจัย ประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ตำแหน่ง มีคุณสมบัติ
ดังนี้ :-
๑.      เป็นพระภิกษุ
๒.    วุฒิการศึกษา
-          ปริญญาโท (หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์) ขึ้นไป หรือ
-          ปริญญาโทและเปรียญธรรม ๕ ประโยคขึ้นไป
 
 
ติดต่อ :

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ
ห้อง ๒๐๗   โทร. ๐๒-๒๒๖-๓๓๙๘ ภายใน ๑๑๒๑
E-mail : 
budrsin@mcu.ac.th

 


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕