หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๒
วันที่ ๒๐/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๗๘๕ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ บัณฑิตวิทยาลัย ได้นำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไปเข้าอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ณ สถานปฏิบัติธรรม มหาจุฬาอาศรม บ้านโนนกระถิน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งพระเดชพระคุณพระศรีสิทธิมุนี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เดินทางไปเป็นประธานในการให้โอวาทและให้กำลังใจปลูกศรัทธาแก่นิสิตที่เข้าปฏิบัติในโครงการฯ ซึ่งมีทั้งพระภิกษุและคฤหัสถ์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๙ รูป/คน จากบัณฑิตวิทยาลัย ,คณะพุทธศาสตร์,คณะครุศาสตร์,คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ มีอาจารย์พระสมภาร สมภาโร เป็นประธานพระวิปัสสนาจารย์ในการให้การฝึกอบรมตลอดโครงการ

การจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้ จะจัดขึ้นปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ซึ่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรูป/คน ต้องผ่านการปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละหลักสูตร

การจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญถวายภัตตาหารหรือน้ำปานะ สามารถสอบถามได้ที่ โทร. ๐-๒๒๒๒-๐๖๘๐


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕