หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แจ้งการลงทะเบียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๑๙/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๘๓๙ ครั้ง

  ลงทะเบียนเรียน วันที่  ๒๔ - ๒๗  มีนาคม ๒๕๕๓   เวลา  ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ระยะเวลาทำการเรียนการสอน วันที่  ๑  -  ๒๙    เมษายน  ๒๕๕๓     เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น.
     รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน
 ๑.  รหัสวิชา  ๐๐๐  ๑๕๘   ประวัติพระพุทธศาสนา *  ๒ หน่วยกิต
 ๒.  รหัสวิชา ๐๐๐  ๑๓๙     คณิตศาสตร์เบื้องต้น            ๒ หน่วยกิต
 ๓.  รหัสวิชา  ๐๐๐  ๒๖๓    งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา *   ๒ หน่วยกิต
 ๔.  รหัสวิชา  ๐๐๐  ๒๖๑     ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ *     ๒ หน่วยกิต      
 ๕.  รหัสวิชา  ๐๐๐  ๒๖๐    การปกครองคณะสงฆ์ไทย *  ๒ หน่วยกิต      
 ๖.   รหัสวิชา  ๐๐๐  ๒๕๙   เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา  ๒               หน่วยกิต
 ๗.  รหัสวิชา ๐๐๐   ๒๓๘  สถิติเบื้องต้นและการวิจัย          ๒ หน่วยกิต
 ๘.  รหัสวิชา ๐๐๐   ๑๔๖    บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง                       ๒ หน่วยกิต
 ๙.  รหัสวิชา ๐๐๐   ๑๐๗    เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ หน่วยกิต
 ๑๐. รหัสวิชา 0SP  ๑๐๑     บาลีไวยากรณ์ ๑                       ๒ หน่วยกิต
 ๑๑. รหัสวิชา ๐๐๐  ๑๑๕    ภาษาศาสตร์เบื้องต้น               ๒ หน่วยกิต
 ๑๒. รหัสวิชา ๐๐๐  ๑๑๖     ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                       ๒ หน่วยกิต
 ๑๓. รหัสวิชา ๐๐๐  ๑๔๖    พระไตรปิกฎศึกษา                     ๒ หน่วยกิต
 ๑๔. รหัสวิชา ๐๐๐ ๑๕๑    ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑  ๒ หน่วยกิต
หมายเหตุ   ถ้ารายวิชาใด มีนิสิตลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด  จะไม่เปิดทำการเรียนการสอน
              * ข้อสอบกลาง กองทะเบียนและวัดผล

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและวัดผล โทรศัพท์  โทรศัพท์ 035-248-062 แฟกซ์ 035-248-063, 02-2218891


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕