หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าสักการะพระธรรมโกศาจารย์
วันที่ ๒๒/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๗๖๗ ครั้ง

ณ มจร วังน้อย :  วันนี้ (๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓) เวลา ๐๙.๕๐ น. พลอากาศโทพิทยา  แสงแผ้ว เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะได้เข้าถวายสักการะพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙.Ph.D.) ศาสตราจารย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 พลอากาศโทพิทยา  แสงแผ้ว กล่าวว่า "ในวันนี้ได้เดินทางมาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร เนื่องจากทราบว่า ทางมหาวิทยาลัยต้องดูแลพระนิสิตที่ศึกษาเล่าเรียนอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ กว่า ๘๐๐ รูป/ต่อวัน มีศิษย์ของมหาวิทยาลัยรับราชการ (อนุศาสนาจารย์) อยู่ในกองบัญชาการกองทัพไทยด้วย ถือเป็นผลิตผลของมหาวิทยาลัยสงฆ์"
 นอกจากนี้เจ้ากรมยุทธบริการทหาร มีความสนใจที่จะศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้หารือแนวทางการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้ถามถึงการศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ-สามเณร การบริหาร และความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำ (หลวงพ่อปัญญานันทะ) ระบบวิธีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่วนการจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕