หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
๒๖ มี.ค.๕๓ : รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมโครงการแรงงานไทยถวายสัตย์ ณ มจร วังน้อย
วันที่ ๒๓/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๑๖๐ ครั้ง

                ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ : นายไพฑูรย์  แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ปลัดกระทรวงแรงงาน,นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมข้าราชการ นายจ้าง ลูกจ้างทั้งในและนอกระบบ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายแรงงานและประชาชน จัดโครงการแรงงานไทยร่วมใจถวายสัตย์ ปฏิบัติธรรมน้อมนำถวายแด่องค์พ่อหลวงของปวงประชา โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) ศาสตราจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส แสดงธรรมเทศนา

                กิจกรรมประกอบด้วย  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ การเจริญพระพุทธมนต์  ปฏิบัติธรรม  ฟังธรรมบรรยาย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักคุ้มครองแรงงาน โทร/โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๒๗๐๗, ฝ่ายธรรมวิจัย มจร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕