หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ กองกิจการนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖
วันที่ ๓๐/๐๓/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๐๕๗ ครั้ง

 วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี กำหนดจักปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ ณ ห้องประชุมเธียรเตอร์ B อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกำหนดการดังนี้
 เวลา ๐๗.๐๐ น. รถออกจากวัดศรีสุดาราม
 เวลา ๐๘.๔๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
 เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ โดยพระสุธีวรญาณ รองศาสตราจารย์ กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
 เวลา ๑๑.๑๐ น.  ฉันภัตตาหารเพล
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พบปะนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ผู้บริการพบปะนิสิต ประกอบด้วย คณบดีคณะพุทธศาสตร์,คณะบดีคณะครุศาสตร์,คณบดีคณะสังคมศาสตร์,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์,ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต,ผู้อำนวยการกองทะเบียนและวัดผล ดำเนินรายการโดย อาจาย์อิทธิ แก้วพิลา อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์  เวลา ๑๗.๑๐ น. พิธีปิดการปฐมนิเทศ
 เวลา ๑๗.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
 ในปีพุทธศักราชการ ๒๕๕๓ มีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จำนวน ๑,๙๕๙ รูป จะออกไปสนองงานคณะสงฆ์ เป็นครูสอน ในพื้นที่ต่างๆ ที่ประเทศ โดยมีกองกิจการนิสิตจะทำการติดต่อผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕