หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองแผนงาน ยันโครงการก่อสร้างหอประชุม มวก.๔๘ พรรษาเสร็จทันพิธีประสาทปริญญา ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
วันที่ ๑๖/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๐๑๒ ครั้ง

ภาพแถลงข่าว        เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๓ ผู้แทนพุทธสมาคมนิกายเชียวยูไก (ITRI) ประเทศญี่ปุ่น เจ้าภาพร่วม ได้เดินทางมาสำรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลสหประชาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานจัดกิจกรรมประชุมชาวพุทธนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ให้การต้อนรับ โดยใช้อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เป็นที่ประชุม

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส กล่าวว่า "ในการเชิญแขกทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำศาสนา นักปราชญ์ นักวิชาการ โดยเฉพาะประเทศยืนยันมาประชุมแน่นอนแล้ว ๗๙ ประเทศ กว่า ๑,๕๐๐ คน ส่วนในต่างประเทศอยู่ระหว่างการนิมนต์/เชิญ นอกจากนี้ยังมีบทความทางวิชาการที่ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่วนทางเจ้าภาพร่วมมีความกังวลเรื่องอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่เปิดประชุมอาจจะเสร็จไม่ทันการประชุม เนื่องจากยังมีเนื้องานอีกมากที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ เวทีใหญ่ โต๊ะ เก้าอี้ และห้องประชุมย่อยต่างๆ ตนได้แจ้งว่า สามารถเสร็จทันอย่างแน่นอน"
ภาพอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์              
       "งานก่อสร้างประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ปัจจุบันมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ ๙๐ เบอร์เซ็น งานสาธารณูประการ เช่น ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ได้จ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบระบบ ระบบเครื่องปรับอากาศ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ เวทีใหญ่ วางโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปูพื้น ห้องประชุมย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังเหลืองานทางเข้า-ออก คืนบันไดทางขึ้น ห้องน้ำ ห้องสุขา และงานเพดานอีกนิดหน่วย ซึ่งเนื้องานทั้งหมดมีกำหนดเสร็จในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในเรื่องโต๊ะ เก้าอี้ มหาวิทยาลัยได้สั่งซื้อเก้านี้นั่ง จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว โต๊ะขาวอีก ๒๕๐ ตัว กำหนดส่งภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ และมหาวิทยาลัยจะใช้หอประชุมเป็นสถานที่ประกอบพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓ ในวันอาทิตย์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อีกด้วย เพราะฉะนั้น งานก่อสร้างอาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เสร็จทันงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ อย่างแน่นอน" พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ยืนยันในที่สุด

       รายละเอียดการประชุม ติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.icundv.com โทรศัพท์ ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘,๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ถึง ๕ 
       ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕