หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ขอเชิญทดสอบบทเรียนออนไล์ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท บนเว็บไซต์ mcu
วันที่ ๑๗/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๘๙๐ ครั้ง

       ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทส สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาสื่อการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ http://mediacenter.mcu.ac.th/budphilosophy/
       เนื้อหาประกอบด้วย วิชาพุทธปรัชญาเถรวาท ๑ และพุทธปรัชญาเถรวาท ๒ ตามหลักสูตรที่เปิดเรียนสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถเข้าศึกษาได้ทุกระดับ
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๓๕-๒๔๘-๐๘๒ e-mail : srithont@mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕