หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
มส.เห็นชอบการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2553
วันที่ ๑๗/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๑๗๒ ครั้ง

                 มหาเถรสมาคม เห็นชอบการจัดงานวิสาขบูชาโลก ปี 2553ให้ทุกวัดเทศนาเรื่อง ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม

                 พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 9 เม.ย. สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ณ ห้องสมุดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ภายหลังการประชุม นายอำนาจ บัวศิริ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม  เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2553 ตามที่พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) นำเสนอพร้อมทั้งถวายคำชี้แจงในรายละเอียดของการจัดงาน

ในส่วนกลางจัดกิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่นประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง วันที่ 24 28 พ.ค. มีกิจกรรมประกอบด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานและพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง ประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมของเยาวชน ขบวนเอกลักษณ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา พิธีเวียนเทียน การบรรยายธรรม การอภิปรายธรรม การบรรยายธรรม และตักบาตรพระสงฆ์ 2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 28 พ.ค. โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีปฏิบัติบูชาธรรมยาตรา พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล โดยพระสงฆ์ 5,000 รูป พุทธศาสนิกชน 6,000 คน

พิธีเวียนเทียนของประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา การตักบาตรพระสงฆ์ 802 รูป การถวายสังฆทาน การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม การเจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะของสถานศึกษา นอกจากนี้มีการอัญเชิญพระธรรมเจดีย์คัมภีร์พระพุทธศาสนาโบราณ ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑล  3. การจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย วันที่ 22 25 พ.ค. โดยมี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กาประชุมสัมมนาทางวิชาการของประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธนานาชาติ 83 ประเทศ โดยพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มจร.วังน้อย ในวันที่ 23 พ.ค. และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ ประจำภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ประเทศไทย

ในส่วนของภูมิภาค จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันที่ 28 พ.ค. ณ จังหวัดทุกจังหวัดและวัดทุกวัด ทั่วราชอาณาจักร โดยเห็นควรให้ พศ. ประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) แจ้งสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้วัดทุกวัดจัดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสุข สงบ ร่มเย็นของสังคม เกิดด้วยหลักพุทธธรรม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕