หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผอ.สพ.เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโคยะซัง ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๒๗/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๗๗๔๒ ครั้ง

เมื่อวันที่  6 เมษายน 2553  พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ผจล.วัดอรุณราชวราราม พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่ มจร จำนวน 23 รูป/คน ได้เดินทางไปประชุมเสวนาและเก็บข้อมูลวิจัยพระพุทธศาสนา  ณ วัดโคโงบุ (Kongobu Temple) นิกายชินงอนและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโคยะซัน (Koyasan University) ซึ่งตั้งบนภูเขาโคยะ เมือง
โอซากา ประเทศญี่ปุ่น
 จากการศึกษาพบว่าวัดโคโงบุเป็นวัดหลักของนิกายชินงอนที่มีวัดสาขามากกว่า 4,000 วัด
ในญี่ปุ่น โดยที่นิกายชินงอนนี้ เป็นพุทธนิกายที่มีรากฐานจากพุทธศาสนาในประเทศอินเดียและทิเบต ก่อตั้งโดยพระกูไกหรือโกโบไดชิ ถือคัมภีร์มหาไวโรจนสูตรเป็นสำคัญ            
ในส่วนของมหาวิทยาลัยโคยะซังนั้น ก่อตั้งมา 120 ปี มีคณะที่เรียนพระสูตรของวัชรยาน ประวัติศาสตร์การศึกษาเกี่ยวกับเถรวาทโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษาบาลีที่เน้นการศึกษาพุทธศาสนายุคโบราณ มีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บหนังสือพุทธศาสนาแบบเถรวาท คัมภีร์ใบลาน รวมถึงหนังสืออรรถกถาธรรมบทแบบไทยด้วย
                มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศูนย์วิจัยวัฒนธรรมวัชรยาน โดยจัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยปีละ 1 ครั้ง งานวิจัยในแต่ละปีประกอบด้วย
1.      เกี่ยวกับวัชรยาน
2.     เกี่ยวกับหนังสือที่ท่านกูไกเขียนไว้
3.      เกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย
                ทั้งนี้ มี Ven.Namashima  ผู้จัดการวัดโคโงบุ Ven. Namai และ Ven.Ryujun Fujimura อธิการบดีมหาวิทยาลัยโคยะซังให้การรับรอง
 

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕