หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่ ๒๖/๐๔/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๑๐๐๒ ครั้ง

              สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๙๙/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา กรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๓  ลงนามโดย ฯพณฯ พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมตรี มีคณะกรรมการ ๖ คณะ ประกอบด้วย
              ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีคณะกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๑๙ รูป  
              ๒. คณะกรรมการอำนวยการ มีรองนายกรัฐมนตรี (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์) เป็นประธานกรรมการ มีคณะกรรมการ จำนวน ๔๗ ท่าน
              ๓. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติ มีพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน
              ๔. คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธาน
              ๕. คณะกรรมการดำเนินงานฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
              ๖. คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน มีอธิบดีกรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปกครองท้องที่,ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพัฒนาท้องที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
              คลิกเพื่อดาวน์โหลดคำสั่ง
              ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ e-mail : srithont@mcu.ac.th


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕