หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ ๘๓ ประเทศ ปฏิญญากรุงเทพฯ ประจำปี ๒๕๕๓ มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ข้อ
วันที่ ๒๖/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๑๐๙๔๔ ครั้ง

  วันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร :  ๘๓ ประเทศและภูมิภาค ที่เข้าร่วมประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอแสดงความขอบคุณที่การประชุมครั้งนี้ มีเจ้าภาพร่วม คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย และองค์กรนานาชาติอินเนอร์ทริปเรียวยูไก (ไอทีอาร์ไอ) ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และคำแนะนำของมหาเถรสมาคมแห่งประเทศไทย  
   โดยศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นผู้แถลงผลการประชุม
                คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ     :     คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาษาไทย
                ควิกเพื่อชมวิดีโอออนดีมานการประชุม ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

                ควิกเพื่อชมประมวลภาพการประชุม ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

               


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕