หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
การชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาค ๑/๒๕๕๓
วันที่ ๒๗/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๗๗๗ ครั้ง

นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ยื่นใบลงทะเบียนรายวิชา (บฑ.๕) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ ไว้แล้ว ท่านสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน่จากเว็บไซต์ ผ่านระบบบริการการศึกษา เพื่อนำไปชำระ ณ ธนาคารทหารไทยได้ โดยดำเนินการดังนี้
1.เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบบริการการศึกษา
http://regweb.mcu.ac.th/
2.เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ แล้วกรอก รหัสระจำตัวนิสิต 10 หลัก และ รหัสผ่าน
3.เลือกเมนู ผลการลงทะเบียน
4.เลือกภาคการศึกษา 2553/1 (หากข้อมูลปรากฎเป็นภาคปัจจุบันอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือก)
5.คลิกดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งการชำระเงิน (ตรงสัญลักษณ์ของโปรแกรม Adobe Acrobat Reader)  (ด้านหลังข้อความว่า พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินที่ธนาคาร)
6.นำไปแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาและค่าธรรมเนียมตามยอดเงินที่ปรากฎพร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร ๑๐ บาทไปชำระที่ธนาคาทหารไทย สาขาที่ท่านสะดวก ภายในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๓ (เวลาทำการของธนาคารสาขานั้นๆ)
หมายเหตุ:
คอมพิวเตอร์ท่านต้องมีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตั้งแต่เวอร์ชั่น ๖ ขึ้นไป อยู่ในเครื่องด้วย เพื่ออ่านไฟล์ นามสกุล.pdf)
เมื่อชำระเรียบร้อยกรุณาโทร.แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยทราบด้วย หรือให้ไปเซ็นชื่อลงทะเบียนเป็นหลักฐานในวันที่ท่านสะดวก


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕