หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมผู้บริหารสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมเพรียงเป็นครั้งแรก
วันที่ ๒๗/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๐๖๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ มจร. วังน้อย ศาสตราจารย์ ดร. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙,Ph.D.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาระสำคัญในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นการพบปะผู้บริหารสถาบันสมทบพร้อมเพรียงกันเป็นครั้งแรก
            สถาบันสมทบคือหน่วยงานในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย นำหลักสูตรมหาวิทยาลัยไปเปิดสอนตามขอบข่ายเนื้อหาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในด้านการบริหารและงบประมาณมีความอิสระ ปัจจุบันมี ๖ แห่ง คือ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดอกกุกชอนบอบ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี, มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ชินเจี๋ย ไต้หวัน,สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกาประเทศศรีลังกา, ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัมห ประเทศสิงคโปร์, วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์, สถาบันในประเทศ ๑ แห่ง คือมหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลาด้านการเรียนการสอน ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เปิดสอนระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท และปริญญาเอก
            ข่าวโดยพระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
            ภาพโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕