หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ประชุมชาวพุทธนานาชาติประกาศปฏิญญา"วิสาขบูชาโลก"
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๙๒๖ ครั้ง

     ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2553 เมื่อวันที่   25 พฤษภาคม จากนั้นพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอ่านปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งเป็นผลจากการประชุม อาทิ 1.พยายามฟื้นฟูศีลธรรมจิตใจของมนุษย์ เพื่อช่วยฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกอย่างยั่งยืน 2.สนับสนุนประชาคมโลกส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขอเรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนา และผู้นำทางการเมืองทั่วโลก เจรจาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 3.พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 4.ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจ และอารมณ์ และการพัฒนาทางด้านจิตใจของมวลมนุษยชาติ


5.ใช้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งในระดับบุคคล และระดับชุมชน 6.ส่งเสริมการตระหนักรู้ความเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนา นิเวศวิทยา และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อีกทั้ง มีการลงนามสร้างเครือข่าย พุทธนิเวศŽ 7.จัดสร้างพุทธอุทยานโลก ที่ จ.ปราจีนบุรี 8.ส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยใช้พระไตรปิฎกฉบับสากล 9.สนับสนุนโครงการอิเล็กทรอนิกส์จัดสร้างตำราทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 18:49:52 น.  มติชนออนไลน์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์/จ้อมูล


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕