หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ยูเอ็นปลุกไทยใช้พุทธธรรมเริ่มจากวันวิสาขบูชา แก้ปัญหาอย่างสันติ
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๘๕๘ ครั้ง

ยูเอ็นปลุกไทยใช้พุทธธรรมเริ่มจากวันวิสาขบูชา แก้ปัญหาอย่างสันติ

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ส่งสารเนื่องในวันวิสาขบูชา มายังที่ประชุมชาวพุทธนานาชาติ สรุปว่า ได้ร้องขอผู้นำต่างๆ ของโลกร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความพยายามของสหประชาชาติได้ช่วยให้หลีกเลี่ยงวิกฤตที่เลวร้ายไปได้ การแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในโลก และต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น ซึ่งสะท้อนอยู่ในวันวิสาขบูชา การแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมต่อผู้ด้อยโอกาสกว่าจะทำให้จัดการกับอุปสรรค และหากดำเนินตามจิตวิญญาณที่แท้จริงของพุทธศาสนา หรือศาสนาหลักอื่นๆ ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นจริงได้

ที่มา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:11:17 น.  

มติชนออนไลน์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ข้อมูล

 


     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.ในฐานะประธานจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า ผู้นำชาวพุทธหลายๆ ประเทศได้กล่าวในที่ประชุมว่าการแก้วิกฤตของไทยขณะนี้ ต้องแก้ด้วยการสร้างศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ และเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาที่คนไทยนับถือ ว่าจะช่วยสร้างความปรองดองนำไปสู่สันติ โดยหลายประเทศได้แสดงความเป็นห่วง เนื่องจากไทยได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ดังนั้น หากไม่สามารถเป็นตัวอย่างการใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีได้สำเร็จแล้ว ประเทศอื่นๆ จะหมดหวังไปด้วย


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน  
  ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  
  “วิทยาลัยพระธรรมทูต จับมือวัดไทยนอร์เวย์ จัดอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน หารือหวังให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต”  
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕