หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปฏิญญากรุงเทพเห็นชอบสร้าง 'พุทธอุทยานโลก' ที่ปราจีนบุรี
วันที่ ๒๘/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๕๑๙ ครั้ง

ปฏิญญากรุงเทพเห็นชอบสร้าง 'พุทธอุทยานโลก' ที่ปราจีนบุรี

 

   ประมุขสงฆ์ทั่วโลกประกาศปฏิญญาวิสาขบูชา ร่วมเฉลิมฉลอง “ในหลวง” 84 พรรษา ปี 2554 ที่ประเทศไทย ปฏิญญากรุงเทพเห็นชอบสร้าง 'พุทธอุทยานโลก' ที่ปราจีนบุรี ด้าน “อภิสิทธิ์” เบี้ยวขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ให้ “วีระชัย” มาเป็นประธานแทน...

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (25 พ.ค.) ที่ศูนย์การประชุมองค์การสหประชาชาติ มีพิธีปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขาบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี 2553 ซึ่งตามกำหนดการแล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะต้องเดินทางมากล่าวสุนทรพจน์ต่อสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุม แต่เมื่อถึงเวลาตามกำหนดการ นายอภิสิทธิ์กลับไม่ได้เดินทางมา แต่ส่งนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาแทน

   ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า จากนั้นนายวีระชัย ได้ขึ้นอ่านสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี มีใจความตอนหนึ่งว่า “ผมเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถนำไปเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกได้ โดยเฉพาะหลักอหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนี้ ซึ่งเรากำลังประสบกับวิกฤติหลายอย่าง” ต่อมาเวลา 15.00 น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปิดการประชุม

   พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถึงผลการประชุมในครั้งนี้ว่า ที่ประชุมได้มีมติออกปฏิญญากรุงเทพ 11 ข้อ ดังนี้ 1.ฟื้นฟูศีลธรรมในจิตใจของมนุษย์ โดยอาศัยกฎธรรมชาติของการอยู่ร่วมกัน ที่จะช่วยให้การฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลกเป็นไปอย่างยั่งยืน

    2.ขอสนับสนุนประชาคมโลก ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขอเรียกร้องให้ผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองทั่วโลก จัดให้มีการเจรจาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการกระทบกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

   3.พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาอย่างสันติ ที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง อาศัยการสื่อสารอย่างอดทน การเข้ามามีส่วนร่วม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

     4.ส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจและอารมณ์ และการพัฒนาทางด้านจิตใจของมวลมนุษยชาติ โดยอาศัยหลักจริยธรรมทางด้านศีลธรรม การปฏิบัติกรรมฐาน รวมทั้งย้ำให้เห็นว่า ภาวะของจิตใจที่เห็นแก่ตัวเป็นอันตรายต่อสังคม และให้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง

   5.ใช้เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาผลกระทบวิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งในระดับบุคคลและระดับชุมชน

      6.ส่งเสริมการตระหนักรู้ ความเชื่อมโยงกันระหว่างพระพุทธศาสนา นิเวศวิทยา และทัศนคติที่ดีต่อธรรมชาติ อีกทั้งมีการลงนามสร้างเครื่องข่าย “พุทธนิเวศ”

    7.จัดสร้างพุทธอุทยานโลก โดยใช้กองทุนพุทธอุทยานโลก ที่จ.ปราจีนบุรี ประเทศไทย

   8.ส่งเสริมให้สาธารณชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น โดยใช้พระไตรปิฎกฉบับสากล

      9.สนับสนุนโครงการอิเล็กโทรนิค จัดสร้างตำราทางพระพุทธศาสนานาชาติ

     10.จัดประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 2 ในเดือนธ.ค.2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

   11.จัดงานวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ, ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ และพุทธมณฑล จ.นครปฐม ประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค.54 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ต่อมาในเวลา 17.00 น. สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ และผู้นำชาวพุทธที่เข้าร่วมประชุม ได้เดินทางไปที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาทำบุญใหญ่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ทางการเมืองด้วย

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 25 พฤาภาคม 2553


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕