หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ตั้ง "เจ้าคุณประยูร" อธิการ มจร.สมัย ๔
วันที่ ๒๙/๐๕/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๕๑๙ ครั้ง

    สภามหาวิทยาลัยฯมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ .Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ ๔
     พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙ .Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมัยที่ ๔ หลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วถึง ๓ สมัย ทั้งนี้ เนื่องจาก เป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ด้านการบริหารเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศและมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลก นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่แทนผู้บริหารชุดเดิมที่หมดวาระ อาทิ พระวิสุทธิภัทรธาดา เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระครูสุตกิจบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ  (ไสว)  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครราชสีมา พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นต้น
    แหล่งข่าว ไทยรัฐออนไลน์ ฉบัยวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
   ค้นข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕