หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ลงนามในความร่วมมือกับอธิการบดี ม.หัวฟ้าน
วันที่ ๑๕/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๒๐๔ ครั้ง

             เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ได้ประกอบพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ ดร.เจ เจียน หมิง (Dr. Jue, Jien-Ming) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวฟ้าน เมืองไทเป จีนไต้หวัน (Huafan University, Chinese Taipei) โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อหน้าบ้างแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2549
            จากการลงนามครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัย มุ่งร่วมกันผลิตผลงานวิชาการ ทำงานวิจัย แลกเปลี่ยนนิสติ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
 
แหล่งข่าว: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  “รองอธิการบดี มจร ประชุมติดตาม และเตรียมข้อมูลเพื่อตั้งงบปี 63  
  'อธิการบดีมจร'ย้ำ!คุณูปการพุทธต่อสังคมโลกที่จีน  
  ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ  
  “วิทยาลัยพระธรรมทูต จับมือวัดไทยนอร์เวย์ จัดอุปสมบทสืบต่ออายุพุทธศาสนาในต่างแดน หารือหวังให้เป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศในอนาคต”  
  เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา  
  ‘มจร’ ผ่านประเมินภายในจาก สกอ.ในระดับ ‘ดี’  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕