หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
อธิการบดี มจร ลงนามในความร่วมมือกับอธิการบดี ม.หัวฟ้าน
วันที่ ๑๕/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๓๘๙ ครั้ง

             เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร ได้ประกอบพิธีลงนามในความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับ ดร.เจ เจียน หมิง (Dr. Jue, Jien-Ming) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวฟ้าน เมืองไทเป จีนไต้หวัน (Huafan University, Chinese Taipei) โดยทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อหน้าบ้างแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2549
            จากการลงนามครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัย มุ่งร่วมกันผลิตผลงานวิชาการ ทำงานวิจัย แลกเปลี่ยนนิสติ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
 
แหล่งข่าว: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕