หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” ๓ มิถุนายน ๕๓ ห้องเธียรเตอร์ C
วันที่ ๐๓/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๘๑๐๐ ครั้ง

ควิกเพื่อชมถ่ายทอดสดการสัมมนาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเรื่อง “นิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา” และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมใหญ่ เธียเตอร์โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     วัตถุประสงค์ :  ๑. เพื่อให้นิสิตรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ๒. เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อการเรียนการสอน  . เพื่อให้นิสิตทราบถึงบทบาทของนิสิตต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ๔. เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในสถาบันตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับแนวทางงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๕. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
        ติดส่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   คณะครุศาสตร์ สำนักงานใหญ่ :  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อาคารเรียนรวม โซน ซี (zone C)  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๑๓๑๗๐ โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๔ โทรสาร : ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๕       สำนักงานย่อย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคารเรียน วัดศรีสุดาราม ถนนบางขุนนนทร์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร, ๑๐๗๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๔๓๓-๖๕๘๘

    แหล่งข่าว คณะครุศาสตร์
    ข่าวโดย พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕