หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจรุ่นที่ 56
วันที่ ๐๔/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๖๖๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา โดย พระครูสมุห์คำภีร์  ภูริสีโล  รก.ผู้อำนวยการสำนักงาน และนายวีรศักดิ์  ตะไลกลาง หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต  ได้จัดปฐมนิเทศนิสนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจในปีการศึกษา 2553 
นิสิตที่เรียนในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีครบทั้งหมดแล้ว มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจอีกเป็นเวลา 1 ปีจึงจะอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ถ้านิสิตไม่ปฏิบัติศาสนกิจจะต้องรออีก 2 ปีจึงจะอนุมัติให้สำเร็จศึกษา
ในปีการศึกษา 2553 มีนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาออกปฏิบัติศาสนกิจจำนวน  94 รูป   การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ฝ่ายกิจการนิสิตจึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ และประชุมนิสิตเป็นประจำทุก ๆ    3   เดือน  โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการปฏิบัตศาสนกิจ และการติดตามผลตรวจสอบข้อมูลผลการศึกษาของนิสิต  ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อจะได้ให้การปฏิบัติศาสนกิจเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

 

กิตติพัฒน์  ภาพ/ข่าว


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕