หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ขอทำบัตรนิสิตใหม่ ด่วน
วันที่ ๐๘/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๓๕๒ ครั้ง

ด้วยกองทะเบียนและวัดผลได้แจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบเกี่ยวกับการจัดทำบัตรนิสิตใหม่ ปี ๕๓ โดยให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาดำเนินการจัดทำในรูปแบบบัตรเอทีเอ็ม  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้นิสิตใหม่ ปีการศึกษา '๕๓ ทุกระดับ/หลักสูตร/รูป/คน ดำเนินการกรอกแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีและทำบัตรนิสิตใหม่ ตามกำหนดการและสถานที่ดังนี้...

นิสิตที่ศึกษาที่วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์และศูนย์วัดศรีสุดาราม กำหนดดังนี้
วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. และ
วันเสาร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓            เวลา  ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น ๒ ท่าพระจันทร์

นิสิตที่ศึกษาทีวังน้อย อยุธยา  กำหนดดังนี้
วันอังคารที่  ๘ และ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๓   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
 ณ ห้อง บี ๓๑๒ อาคารเรียนรวมโซน บี (B) (ข้างห้องกองทะเบียนและวัดผล)


เอกสารประกอบที่ต้องการ/เตรียมไปยื่นด้วย

1. -พระภิกษุ
      สำเนาหนังสือสุทธิและสำเนาทะเบียนบ้าน     
   -คฤหัสถ์
     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
3. เงินค่าธรรมเนียม  ๒๕๐  บาท

*สำหรับนิสิตต่างประเทศใช้สำเนา Passport  และใบรับรองความเป็นนิสิตประกอบด้วย
 (ให้ยื่นขอใบรับรองความเป็นนิสิตล่วงหน้า) +รูปถ่ายและค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน


แหล่งข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕