หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มจร. ร่วมแสดงความยินดี ผู้บริหาร คณาจารย์คณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๐/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๙๙๓๗ ครั้ง

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมแสดงมุทิตา
วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ โซนซี อาคารเรียนรวม วังน้อย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์คณะครุศาสตร์ ดังนี้

๑. พระครูสุตกิจบริหาร,ผศ.   ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
๒. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล,ผศ. ดำรงตำแหน่ง รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์
๓. พระมหาสหัส ฐิตสาโร  ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์
๔. ผศ.ดร.ชายชาติ พิทักษ์ธนาคม ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์

ในโอกาสนี้ ทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ พร้อมใจร่วมกันแสดงความยินดี

รักษาการรองอธิการบดี
พระครูสังฆรักษ์กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ พระครูสุตกิจบริหาร,ผศ. รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา


พระทิพย์ สิริธมฺโม เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล รักษาการคณบดีคณะครุศาสตร์

รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์
อาจารย์สุรวัฒน์ ทองเกลี้ยง เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ พระมหาสหัส ฐิตสาโร รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร


อาจารย์บุญส่ง ธนะจันทร์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม รักษาการรองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

   

 ภาพ/ข่าว โดย...ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์


แหล่งข่าว : คณะครุศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มหาจุฬาฯ จัดอบรมพัฒนาเยาวชนวิถีพุทธต้นแบบ รุ่น ๔  
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕