หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
แนะแนวการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตร ในอ.ปะคำ,อ.โนนดินแดง,อ.โนนสุวรรณ, และอ.ละหานทราย
วันที่ ๑๕/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๔๓๘ ครั้ง

เนื่องด้วยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ มีดำริอยากจะพัฒนาพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง ให้มีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ จึงมีคำสั่งให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาต่อในระดับต่างๆตามวุฒิที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ และอาศัยคำสั่งนี้วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์จึงได้ออกให้บริการชักชวนพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอเป็นต้นลงมาถึงเจ้าอาวาสพระสงฆ์สามเณรในวัดที่เรียนจบนักธรรมเอกแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร  ในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นที่น่าปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่เจ้าคณะอำเภอทั้ง๔รูปให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมจนครบวาระการประชุม โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุม ยอดผู้แจ้งความประสงค์เรียนต่อจำนวน ๕๐ กว่ารูป และจะมีลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ตอนบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.ก็เข้าสู่การปฐมนิเทศซี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าศึกษาต่อ

 

ข่าว...พระมหาทิพย์   โอภาสโก ป.ธ.๙ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์
                      วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลา ๒๒.๐๔ น.


แหล่งข่าว : วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕