หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผอ.สพ. เดินทางไปประชุมเสวนา และเก็บข้อมูลวิจัยพระพุทธศาสนา ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๒๙/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๕๓๔ ครั้ง

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ รก.ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ มจร จำนวน ๑๐ รูป/คน ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงเช้า (09.30 น.)ได้เดินทางไปที่วัด ไดเนนบุทสุ (Dainenbutsu Temple) นิกายยูซุ-นิมบุทสุ ตั้งอยู่ในเมืองโอซากา จาการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พบว่าผู้ที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสต้องผ่านการเรียนพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจในกฎกติกา สำหรับเขตการปกครองของวัดมี อยู่ ๑๔ เขต และการสวดมนต์ของนิกายนี้ ไม่จำกัดเวลา และสถานที่
            ในช่วงบ่าย(14.30 น.) ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยโอตานิ (Otani Uiversity) ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี,ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย,และคณาจารย์ จาการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัยโอตานิ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1365 ในช่วงแรกเปิดการเรียนการสอนเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียว เมื่อผ่านมาประมาณ 100 ปี จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป ในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักศึกษา 3,900 คน,มีอาจารย์ 120 คน
            ในช่วงเย็น (16.45 น.) ได้เดินทางไปเยี่ยมหลวงพ่อ เอะนะมิ คะคุฮัง (Ven.Kakuhan Enami)ที่วัดบิฮามอนโด (Bishamondo Temple) เมืองเกียวโต ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ เอะนะมิ อย่างดี จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลวงพ่อได้เล่าประวัติความเป็นมาของวัดตลอดถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ว่ามีความลำบากมาก ทางวัดต่าง ๆ ต้องมอบการดูแลวัดให้กับทางศาลเจ้าดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จากการไล่ล่า จึงจะปลอดภัย ฯลฯ

 


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  รมช.ศธ.บรรยายที่"มจร"ทิศทางกระทรวงการอุดมศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตไทยในอนาคต  
  "ไทย-ฮังการี"ลงนามร่วมมือพัฒนาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท  
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒  
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา  
  ปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๖๑ การประชุมชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕