หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ผอ.สพ. เดินทางไปประชุมเสวนา และเก็บข้อมูลวิจัยพระพุทธศาสนา ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๒๙/๐๖/๒๐๑๐ เข้าชม : ๕๘๖๒ ครั้ง

            เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และ รก.ผอ.สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ มจร จำนวน ๑๐ รูป/คน ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยพระพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่น
ในช่วงเช้า (09.30 น.)ได้เดินทางไปที่วัด ไดเนนบุทสุ (Dainenbutsu Temple) นิกายยูซุ-นิมบุทสุ ตั้งอยู่ในเมืองโอซากา จาการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พบว่าผู้ที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสต้องผ่านการเรียนพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจในกฎกติกา สำหรับเขตการปกครองของวัดมี อยู่ ๑๔ เขต และการสวดมนต์ของนิกายนี้ ไม่จำกัดเวลา และสถานที่
            ในช่วงบ่าย(14.30 น.) ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยโอตานิ (Otani Uiversity) ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี,ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย,และคณาจารย์ จาการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล พบว่า มหาวิทยาลัยโอตานิ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1365 ในช่วงแรกเปิดการเรียนการสอนเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียว เมื่อผ่านมาประมาณ 100 ปี จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนเหมือนมหาวิทยาลัยทั่ว ๆ ไป ในปีการศึกษาปัจจุบันมีนักศึกษา 3,900 คน,มีอาจารย์ 120 คน
            ในช่วงเย็น (16.45 น.) ได้เดินทางไปเยี่ยมหลวงพ่อ เอะนะมิ คะคุฮัง (Ven.Kakuhan Enami)ที่วัดบิฮามอนโด (Bishamondo Temple) เมืองเกียวโต ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อ เอะนะมิ อย่างดี จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลวงพ่อได้เล่าประวัติความเป็นมาของวัดตลอดถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของพุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ว่ามีความลำบากมาก ทางวัดต่าง ๆ ต้องมอบการดูแลวัดให้กับทางศาลเจ้าดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จากการไล่ล่า จึงจะปลอดภัย ฯลฯ

 


แหล่งข่าว : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๘  
  พิธีบำเพ็ญกุศลครบ ๑ปี ของ Most Venerable Kok Kwong โดยมี พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธาน  
  ทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์ อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  ผลตรวจประเมินคุณภาพมหาจุฬาฯ คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี  
  การประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕