หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
ถวาย 12 ล้านบาทหนุนการศึกษาสงฆ์
วันที่ ๐๒/๐๗/๒๐๑๐ เข้าชม : ๖๙๕๕ ครั้ง

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย กล่าวว่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ จะจัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับพระสงฆ์   ในวันที่   7  ก.ค.  เวลา 14.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  (มมร.)  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  ประกอบด้วย  1.  ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองบาลีสนามหลวง  81  ทุน  รวมเป็นเงิน  824,000  บาท

2.  ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จำนวน 236 ทุน รวมเป็นเงิน 1,785,000 บาท 3. ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของ  มมร.  จำนวน  54 ทุน  รวมเป็นเงิน  527,000  บาท  4.  ทุนเล่าเรียนหลวงภายใต้การกำกับดูแลของกองงานพระธรรมทูต จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงิน 180,000 บาท

พล.อ.อ.กำธนกล่าวต่อไปว่า  5.  ทุนพระวิปัสสนาจารย์ ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนคณะสงฆ์ในการผลิตบุคลากรด้านวิปัสสนาจารย์ ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนาหรือเทียบเท่า โดยถวายผ่านคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 1,000 ทุน เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท 6. โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ เป็นทุนสนับสนุนฝึกอบรมพระนักเทศน์ แบ่งเป็นระดับวิทยากรแม่แบบ  จำนวน  80  ทุน  และระดับพระนักเทศน์ประจำจังหวัด จำนวน 760 ทุน รวม 840 ทุน เป็นเงิน 5,400,000 บาท ซึ่งกำกับดูแลโดย มจร. และ มมร. ทั้งนี้ รวมถวายทุนจากโครงการประจำปี 2553 จำนวน 2,220 ทุน เป็นเงิน 12,916,000 บาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่


แหล่งข่าว : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  มจร สัมมนาว่าที่พุทธศาสตร์บัณฑิต ออกปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศ  
  อธิการบดี มจร.นำคณะตรวจเยี่ยมพระบัณฑิตอาสาบนพื้นที่สูง สนองพุทธดำรัส “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย ฯ”  
  อธิการ มจร’แนะครูวิถีพุทธยุคดิจิทัลต้องมี’3A’ ชี้สร้างคนด้วยไอทียังไม่สมบูรณ์หากขาดพัฒนาจิตวิญญาณ  
  เชิญร่วมฟังสัมมนา โดยครูอ้อย และ กาละแม  
  สถาบันภาษา เปิดรับสมัครอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ  
  ผู้บริหาร มจร รับมอบประกาศเกียรติคุณให้เป็นศิษย์​สื่อสารการเมืองดีเด่น​  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕